จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
                                บางครั้ง.....เรามองหา"สิ่งที่ขาด"
                                      จนพลาด "สิ่งที่มี"
                                 และบางครั้งก็เฝ้าหา "สิ่งที่ดี"
                                       จนทำให้ ''สิ่งที่มี"
                                        นั้นหายไป!!!!!!